Wbuild

01 Bouwproject

Ons team beschikt over diverse expertise en heeft ervaring met een breed scala aan projecten.

Meer info
02 Bouwheer & architect

Wbuild staat garant voor een gestroomlijnd proces door middel van effectieve communicatie en coördinatie tussen alle betrokken partijen. Waaronder bouwheren, architecten en aannemers.

Meer info
03 Voorbereiding & studie

In essentie is een goede voorbereiding de sleutel tot het vermijden van problemen, het minimaliseren van risico's en het optimaliseren van een bouwproject. Het legt een solide basis voor een succesvolle uitvoering en afronding.

Meer info
04 Uitvoering

Continue opvolging zorgt ervoor dat het werk voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen en specificaties. Hierdoor kunnen afwijkingen tijdig worden geïdentificeerd en gecorrigeerd, wat resulteert in een hoogwaardig eindproduct.

Meer info
05 Planning & timing

De coördinator bewaakt de voortgang van het bouwproject en kan proactief ingrijpen bij eventuele vertragingen, waardoor de oplevering op schema blijft.

Meer info
06 Financiële opvolging

Door een nauwgezette planning en budgetbewaking kan een bouwcoördinator helpen om de kosten onder controle te houden en onvoorziene uitgaven te beperken.

Meer info
07 Kwaliteit & organisatie

Met onze expertise en professionele aanpak streven we ernaar om de kwaliteit van elk project te versterken en een cultuur van samenwerking en continue verbetering te bevorderen.

Meer info

In een project van Wbuild is elke schakel onmisbaar. Ze vullen elkaar aan en houden elkaar in balans. Ze staan steeds in verbinding met elkaar en versterken eenieder. Het resultaat is een harmonieuze keten. Door alle schakels met elkaar te verbinden, zorgen we ervoor dat een project tot een vlot en succesvol einde wordt gebracht."

Bij deze residentiële projecten namen wij
de organisatie, coördinatie en financiële opvolging voor onze rekening